فروشنده

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ، خراسان رضوی ، مشهد

حداقل تحصیلات مورد نیازدیپلم
نوع قراردادتمام وقت
میزان حقوقمطابق قانون کار
وضعیت بیمهدارد
جنسیتمرد
جهت کادر فروش شرکت فروشنده با یکسال حداقل سابقه کار دارو نیازمندیم
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.136 seconds.