کارگر ساده جهت مونتاژ کاری

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ، تهران ، کهریزک

حداقل تحصیلات مورد نیازدیپلم
نوع قراردادتمام وقت
میزان حقوقیک تا سه میلیون تومان
وضعیت بیمهدارد
جنسیتمرد
کارگر ساده جهت مونتاژ کاری در یک واحد تولیدی در محدوده کهریزک نیازمند هستیم .
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.138 seconds.