کارگر نساجی و اولتراسونیک فنی و کار بلد

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ، تهران ، بومهن

حداقل تحصیلات مورد نیازدیپلم
نوع قراردادتمام وقت
میزان حقوقمطابق قانون کار
وضعیت بیمهدارد
جنسیتمرد
به یک کارگر فنی برای کارگاه نساجی و اولتراسونیک نیازمندیم محدوده خرم دشت تهران
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.138 seconds.