به رویت کار حرفه ای در حیطه مدل سازی کردن ساختمان نیازمندیم

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ، خراسان رضوی ، مشهد

حداقل تحصیلات مورد نیازکارشناسی
نوع قراردادتمام وقت
میزان حقوقیک تا سه میلیون تومان
وضعیت بیمهندارد
جنسیتفرقی نمیکند
به رویت کار حرفه ای در حیطه مدل سازی کردن ساختمان نیازمندیم در شرکت ساختمانی
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.21 seconds.