استاد کار وارد به بلوک زنی

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ، گیلان ، لنگرود

حداقل تحصیلات مورد نیازدیپلم
نوع قراردادپورسانتی
میزان حقوقیک تا سه میلیون تومان
وضعیت بیمهدارد
جنسیتمرد
به چند نفر کارگر وارد به بلوک زدن و شاگرد با توانایی بالا و متعهد به کار با حقوق مزایا عالی و بیمه تامین اجتماعی نیازمندیم.مهندس استوار
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.137 seconds.