صافکار و نقاش ماهر تماس توضیحات

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ، تهران ، تهران

حداقل تحصیلات مورد نیازدیپلم
نوع قراردادمشاوره ای
میزان حقوقسه تا پنج میلیون تومان
وضعیت بیمهندارد
جنسیتفرقی نمیکند
به یک صافکار و نقاش ماهر به صورت درصدی با جای خواب ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۶
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.18 seconds.