فروشگاههای زنجیره ای جانبو

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ، تهران ، تهران

حداقل تحصیلات مورد نیازدیپلم
نوع قراردادتمام وقت
میزان حقوقیک تا سه میلیون تومان
وضعیت بیمهدارد
جنسیتفرقی نمیکند
فروشنده آقا و خانم
جوان و با انگیزه مشتاق به پیشرفت شغلی
حداکثر 35 سال
مزایا ازروز اول بیمه حقوق بیشتر از وزارت کار
امنیت شغلی
محدوده پاسداران
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.152 seconds.