دعوت به همکاری لیسانس فوق لیسانس بازرگانی مدیریت

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ، البرز ، کرج

حداقل تحصیلات مورد نیازکارشناسی
نوع قراردادپاره وقت
میزان حقوقیک تا سه میلیون تومان
وضعیت بیمهدارد
جنسیتفرقی نمیکند
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.16 seconds.