استخدام وسط کار ،میاندوز و زيگزال دوز

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ، تهران ، شهریار

حداقل تحصیلات مورد نیاززیردیپلم
نوع قراردادتمام وقت
میزان حقوقمطابق قانون کار
وضعیت بیمهندارد
جنسیتزن
به تعدادی نیروی خانم وسط کار ، میاندوز و زيگزال دوز با حقوق مکفی و تسویه هفتگی و ماهیانه در محیطی زنانه نیازمندیم ...
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.136 seconds.