جوان فعال جهت کار صنعتی

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ، تهران ، پردیس

حداقل تحصیلات مورد نیاززیردیپلم
نوع قراردادتمام وقت
میزان حقوقمطابق قانون کار
وضعیت بیمهدارد
جنسیتمرد
سوراخکاری و قلاویزکاری
لطفاً پیش از پرداخت هرگونه وجه از صحت خدمات اطمینان حاصل نمایید!

Page created in 0.15 seconds.