اتصال اینترنت خود را بررسی کنید!

تعرفه درج آگهی استخدام
 
آگهی فوری (۲۰,۰۰۰ تومان)
 • مدت نمایش : ۳۰ روز
 • نمایش در صفحه اول سایت
 • آگهی فوری
 • انتشار در تلگرام
 • نمایش در جزيیات آگهی دیگران
 • اولویت در جستجو
 
آگهی معمولی (رایگان)
 • مدت نمایش : ۳۰ روز
 • نمایش در صفحه اول سایت
 • آگهی فوری
 • انتشار در تلگرام
 • نمایش در جزيیات آگهی دیگران
 • اولویت در جستجو
 
تعرفه درج آگهی خدمات
 
آگهی فوری (۱۵,۰۰۰ تومان)
 • مدت نمایش : ۳۰ روز
 • نمایش در صفحه اول سایت
 • آگهی فوری
 • نمایش در جزيیات آگهی دیگران
 • اولویت در جستجو
 
آگهی معمولی (رایگان)
 • مدت نمایش : ۳۰ روز
 • نمایش در صفحه اول سایت
 • آگهی فوری
 • نمایش در جزيیات آگهی دیگران
 • اولویت در جستجو
 
Page created in 0.033 seconds.